Resultaten

Verkenning en strategie

Onze aanpak onderstreept het belang van enkele door OLEC ontwikkelde instrumenten om de opstartfase te helpen versnellen:

Haalbaarheid en businesscase

Om te komen tot een passende organisatie voor het ontwikkelen en exploiteren van een duurzaam warmtenet is het aan te bevelen om ook al in de Verkenning en Haalbaarheidsfase het ‘business model’ voor de toekomstige organisatie te bepalen. Dit helpt de initiatiefnemers om in de volgende stappen keuzes te maken in zowel technische, omgevings- als businesscase-vraagstukken. Er zijn diverse organisatie-combinaties mogelijk.

Specialistische modellen

In de eerste fase van de OLEC-aanpak (de fase ‘Verkenning en Strategie’) is snel inzicht te verkrijgen in kansrijke wijken voor de toepassing van de scenario’s. De Snelkeuzegids geeft al diverse richtwaarden aan voor de technische en financiële omvang van een mogelijk haalbaar project. Voor de verdere detaillering en verdieping van het project is in een volgende fase vervolgens een voorlopig ontwerp nodig. Voor deze ontwerpstappen in de fase ‘Haalbaarheid en Businesscase’ heeft OLEC specialistische modellen ontwikkeld, gericht op de toepassing van lage temperatuur warmtenetten. Het gaat om een samenhangende set van modellen: