Snel van idee naar realisatie

Om bij de ontwikkeling van warmtenetten snel te kunnen schakelen van idee naar realisatie, introduceert OLEC een aanpak, waarin in de verschillende fasen drie sporen gelijktijdig worden bewandeld: organisatie, techniek en economie.  Per projectfase en per spoor (organisatie, techniek, economie) hebben wij een aanpak opgesteld met de belangrijkste activiteiten, documenten en tools die ingezet kunnen worden. Het is van belang in een project de sporen gelijktijdig te ontwikkelen.

OLEC Draaiboek

De OLEC aanpak zien wij een belangrijke leidraad voor het opstellen van een draaiboek bij de ontwikkeling van ZLT- warmtenetten.

We onderscheiden drie fases die elk worden afgesloten met een overeenkomst. Pas als de stakeholders het eens zijn, zullen partijen met vertrouwen de stap naar een volgend fase zetten.

De organisatie bij de ontwikkeling van warmtenetten lijkt op die bij een gebiedsontwikkeling. Op basis van een stakeholderanalyse kan per project een effectief samenwerkingsverband worden aangegaan met de relevante partijen. Belangrijk is dat per fase een overeenkomst wordt opgesteld, waarmee partijen zich aan elkaar binden. Pas op basis van een meer concreet en goed onderbouwde overeenkomst zullen partijen de stap naar een volgende projectfase willen zetten: van een intentieovereenkomst naar een samenwerkingsovereenkomst. Dit is tegelijkertijd een basis om partijen die uit het ontwikkelingsproject willen stappen te kunnen vervangen door andere geschikte partijen, binnen de gewenste voorwaarden.

Qua techniek heeft team OLEC gekozen voor duurzame ZLT-warmtenetten, koudenetten zijn zowel energetisch als financieel minder interessant. Wat betreft de economie besteedt het draaiboek veel aandacht aan financiering en het betrekken van externe partijen voor de financiering, zoals banken, institutionele beleggers en crowd funding.

Door al deze drie sporen tegelijkertijd te doorlopen is iedereen vooraf bekend met de risico’s. Dit in tegenstelling tot de huidige praktijk, waarin na veel gedane inspanningen het plan kan worden afgeblazen omdat het financieel niet haalbaar blijkt. De kans dat er na de initiatiefase stappen opnieuw doorlopen moeten worden is met onze aanpak gering en brengt een aanzienlijke tijdwinst met zich mee. Door daarnaast per projectfase met stakeholders een overeenkomst aan te gaan – met rechten en verplichtingen –  zijn ook de financierende partijen gemotiveerd om zich al bij het begin van het initiatief te committeren.

Met deze OLEC-aanpak bij de hand kunnen we samen effectief lokale warmtenetten ontwikkelen. In de publicatie  “SLAGVAARDIG ONTWIKKELEN VAN LOKALE LAAGTEMPERATUUR WARMTENETTEN” laten we zien hoe de in OLEC ontwikkelde concrete instrumenten binnen het proces te gebruiken zijn en de opstartfase helpen versnellen.