TKI OLEC

Optimalisering Lokale Energie infrastructuur voor laagwaardige en duurzame energietoepassing door middel van Clusterbenadering

‘OLEC beoogt voor de energietransitie inzicht te geven in afwegingen in energie-infrastructuur door op basis van het principe van lokale hybride energie infrastructuren voor benutting van lokaal aanwezige duurzame, laagwaardige energiebronnen en energieopslag’