TKI OLEC

Optimalisering Lokale Energie infrastructuur voor laagwaardige en duurzame energietoepassing door middel van Clusterbenadering

OLEC beoogt voor de energietransitie inzicht te geven in afwegingen in de energie-infrastructuur voor het principe van lokale hybride energie infrastructuren voor benutting van lokaal aanwezige duurzame, laagwaardige energiebronnen en energieopslag.

Hierin draagt OLEC bij door het principe van lokale hybride energie infrastructuren uit te werken en het universeel geschikt te maken voor toepassing en benutting van lokaal aanwezige duurzame, laagwaardige energiebronnen en door het opschaalbaar te maken door middel van ‘clusternetwerken’. Het draagt bij aan TKI-Energo door de bevordering van de toepassing van laagwaardige warmte en koude als standaard energie infrastructuur voor de toekomst. OLEC doet dit door de ontwikkeling van concrete en opschaalbare technische oplossingen binnen gestandaardiseerde configuraties die tevens getoetst zijn op financieel haalbare energie-exploitatie.

 

Aanleiding

Benutten van restwarmtestromen en lokale duurzame en laagwaardige energiebronnen in gebouwde omgeving zal fors bijdragen aan een transitie naar een energieneutrale gebouwde omgeving. Lokale warmte- en koudenetten, hergebruik en opslag van (laagwaardige) energiestromen en  duurzame bronnen dragen bij  het  beperken van aanpassingen aan de bestaande (elektriciteits) energie-infrastructuur. Eerdere ervaringen zoals het Mijnwaterproject in Heerlen, internationale ervaringen en onderzoeken aan Waalsprong bij Nijmegen laten zien dat een lokale hybride energie infrastructuur, gebaseerd op clusternetten een belangrijke stap in deze richting is.